“Prestaties    =   verminderen fouten    +   vergroten inzicht”

De economische urgentie  van

ervaringsoverdracht

Besluitvorming vindt in hoge mate intuïtief plaats.  Een expert  beslist, in zijn domein,  snel,  goed en zonder inspanning. Men kan het expert denken, definiëren als;

“Het vertalen van opgedane ervaringen in besluiten”

Deze ervaringskennis is impliciet, of met andere woorden onbewust. 

Expertise is een opbrengst. Besluiten zijn producten en vaak erg kostbare producten. Expertise ontstaat door een intensieve ervaring in een bepaald domein over een langere periode (>10 jaar). 

Medewerkers nemen overal waar ze zijn en werken besluiten. Ruim 80% van de besluiten is intuïtief.  Besluiten nemen, bepaalt hoe we plannen, hoe we risico’s nemen en omgaan met onzekerheid. Experts, onderscheiden zich van anderen, doordat zij, onbewust, snel en goede besluiten nemen. Zij zien de problematiek in hun domein in een groter kader en hebben zicht op de ontwikkeling  vanuit het verleden naar de toekomst. Door hun snelle inzicht en onbewuste besluitvorming is hun communicatie met anderen vaak lastig. 

Het onderhouden van expert kennis in organisaties is van vitaal belang.  Versnelde ervaringsopdracht  heeft als doel:  het zichtbaar en vastleggen  van de ervaringskennis van de expert. Vanuit deze filosofie wordt de onbewuste kennis ook overdraagbaar aan opvolgers en andere medewerkers. 

Het onderhouden van expertises in organisaties is van vitaal economisch belang. Men vermindert het aantal fouten van de opvolger  en verhoogt zijn domein inzicht.