“Ervaring versterkt creativiteit”

Missie

Wij streven naar een richting gevende positie in ons werkgebied, expertisekennis  ontginning. We worden gevoed door de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van expertise en metacognitie. Het ontginnen van expert kennis en dit overdragen aan anderen, anders gezegd het onzichtbare zichtbaar maken is ons doel. Kennis en ervaring blijven daardoor behouden als cruciale economische waarde in organisaties.