“Spoorijzer stimuleert nieuwe perspectieven op basis van bestaande kennis en ervaring”

Versnelde ervaringsoverdracht

Spoorijzer ondersteunt organisaties in het hergebruik van kennis en ervaring voor medewerkers.

Methodieken

Hoe maken experts besluiten wanneer er weinig tijd is, informatie onvolledig is en de toekomst onzeker? Spoorijzer ontgint dit door middel van versnelde ervaringsoverdracht en kan vaststellen hoe de expert denkt, wat de expert weet en wat de expert beter begrijpt.  Versnelde ervaringsoverdracht gebruikt methodieken die ingezet worden bij verschillende stappen:

Gebieden

Versnelde ervaringsoverdracht wordt succesvol toegepast  in gebieden zoals instructie en training van nieuwe medewerkers (vergrijzing, interne opleiding), systematisch vastleggen en hergebruik van verborgen kennis in organisaties, overbruggen van  verschillen tussen  teams/afdelingen (ploegendienst, fusies),  stroomlijnen van verkoop- en productieprocessen en inrichten van nieuwe organisatieonderdelen.