logo300px

De economische urgentie van versnelde ervaringsoverdracht

Organisaties worden tegenwoordig voor grote uitdagingen gesteld.

 • Vergrijzing
 • Toenemend verloop
 • Schaarste aan deskundig personeel
 • Aanpassen aan snel veranderende omstandigheden is steeds belangrijker geworden
 • Werk vereist steeds meer denkkracht
 • Afname routinematig werken
 • Toenemende complexiteit van technologie en informatie
 • De consequenties van missers en bijna-fouten zijn ernstiger.

 

Spoorijzer ondersteunt organisaties in het

 • Behouden van kennis en ervaring van de expert. Versneld opdoen van expertise
 • Sneller doorgronden en oplossen van complexe situaties
 • Efficiënter worden in het nemen van moeilijke besluiten
 • Verbeteren van teamwerk
 • Verbeteren van de interactie tussen mens en machine
 • Ontwerpen van systemen (mens - machine) die gedragen worden door de medewerkers.

 

Spoorijzer laat individuen en teams kijken door de ogen van de deskundige, vakkundige of specialist. Hoe denken zij en hoe passen zij hun denken aan in steeds complexere werkomstandigheden? En hoe kan de deskundige dit overdragen aan anderen? Dit is de kern van versnelde ervaringsoverdracht. 

 

Uitkomsten op basis van eerdere trajecten

 • Verbetering van individuele prestaties (tot 80%)
 • Ervaringskennis expert is vastgelegd voor het bedrijf
 • Teamprestaties zijn vergroot (20%)
 • Verandering in het denkpatroon van medewerkers van reagerend naar anticiperend (bijv. 30% minder storingen).

Doelen stellen
De ervaren manager productie van een koekjesfabriek (17 lijnen, horizontal flow pack) gaat over 3 maanden met pensioen. Zijn opvolger werkt al drie maanden met hem mee (meester-gezel relatie). Er zijn enkele gebieden waarop hij minder presteert dan de expert (o.a. prioriteiten stellen, problemen oplossen en vooruit kunnen denken). Via het laten “meelopen met uitdagende problemen” gebaseerd op het denken van de expert brengen we ervaringskennis en de manier van denken van de teamleider over op de opvolger.

 

Van denken in procedures naar proactief handelen
Een ervaren onderhoudsmonteur werd na drie keer opstarten van een turbine erbij gehaald. De thermokop was volgens de onderhoudsdienst kapot. Na deze twee keer vervangen te hebben bleek het euvel, een koude plek in de motor, niet verholpen te zijn. De ervaren monteur had na enkele vragen en kijken met de borescoop het euvel gevonden.

 

De manier van denken van de expert is blootgelegd en met de monteurs van het gehele bedrijf gedeeld via de Spoorijzermethode. Van procedureel denken naar proactief denken.

HOME 1600x1100

Spoorijzer

 Aart Martens 

 T 06 43062690 

 E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer   -   Aart Martens

T 06 43062690    E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer

Aart Martens

T 06 43062690

E amartens@spoorijzer.com

Copyright 2022 Spoorijzer