logo300px

Hoe gebruiken experts hun ervaring om tot actie over te gaan?

Spoorijzer maakt de kern van expertise, de verborgen kennis en ervaring van experts, toegankelijk en draagt deze over aan individuele medewerkers en teams. Het denken en doen van de deskundige is het ijkpunt. 

 

Kernvragen
Hoe nemen deskundigen, specialisten of experts besluiten? Hoe herkennen zij problemen? Hoe komt het dat zij beter gebruik weten te maken van de context binnen het bedrijf? En waarom zijn hun prestaties beter en consistenter bij het oplossen van zowel routinematige problemen als bij nieuwe complexe vraagstukken?

 

Ontwerp
De wereld zien door de ogen van de deskundige/expert.

 

Hoe
Het prototype van de Spoorijzeraanpak ziet er als volgt uit

 

Doel
Het team van Spoorijzer brengt de uitdagingen van uw organisatie in relatie tot ervaringskennis in beeld en maakt een aanpak die past in uw organisatie.

 

Interviews
Spoorijzer gebruikt specifieke interviewtechnieken om bij uw experts en deskundigen cruciale kennis en ervaring naar boven te halen. Dit gebeurt onder andere in één op één interviews.

 

Scenario’s
Spoorijzer is leider in technieken die ervaringskennis naar boven halen en dit kunnen verwerken in specifieke dilemma’s en scenario’s waarin de verschillen tussen deskundige en minder ervaren medewerkers centraal staan.

 

Trainen
Door het oefenen met scenario’s via uitdagende gebeurtenissen en terugkoppeling van de expert wordt inzicht en ervaringskennis overgedragen.

 

Ondersteuning
Ervaringsoverdracht kan ook aan het DNA van uw bedrijf worden gekoppeld. De overdracht van de Spoorijzer- aanpak is via korte trainingen mogelijk. Zo blijft uw bedrijf constant profiteren van circulerende kennis en ervaring.

 

Voor wie?
Onze klanten komen uit verschillende domeinen waar uitdagingen spelen op het terrein van het inpassen van nieuw personeel, vergrijzing, kennis- en ervaringsmanagement, team kalibratie, aankomende onzekerheid, vernieuwen van trainingen en waar kennis van het systeem achter de procedures en checklijsten erodeert. 

Versnelde ervaringsoverdracht passen wij succesvol toe in verschillende industrieën en diensten. Onze aanpak is onafhankelijk van het opleidingsniveau van de medewerker.

VERSNELDE ERVARINGSOVERDRACHT 1600x2398

Spoorijzer

 Aart Martens 

 T 06 43062690 

 E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer   -   Aart Martens

T 06 43062690    E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer

Aart Martens

T 06 43062690

E amartens@spoorijzer.com

Copyright 2022 Spoorijzer