logo300px

Spoorijzer

De naam Spoorijzer is gebaseerd op een ervaring uit het verleden van de oprichter. Spoorijzer was een staalconstructie- en machinebedrijf gespecialiseerd in spoorwegmaterieel. Op het fabrieksterrein van dit bedrijf heeft Aart Martens zijn jeugd doorgebracht. Vertaald naar het heden betekent Spoorijzer het volgende: Spoor staat gelijk aan de mentale modellen die opgeslagen zijn in het hoofd van de expert. Hoe meer ervaring des te meer mentale modellen beschikbaar zijn om een goed besluit te nemen. Letterlijk een denkspoor van mogelijke oplossingen, waarbij een deskundige in staat is om snel van spoor te wisselen. Wissels stralen kracht en snelheid van denken uit. Wil men ervaring opdoen dan zal men daar hard voor moeten werken, maar dan heeft men wel een krachtig resultaat. De methoden die Spoorijzer gebruikt verbeteren de prestaties van een medewerker en van de organisatie.

 

Spoorijzer werkt met een vaste kern van adviseurs en wordt verder ondersteund door een aantal externe raad gevers (Prof. Eric Postma, Universiteit Tilburg en Prof Gerrit van der Veer Universiteit van Amsterdam).

 

Tevens werkt Spoorijzer samen met TheServiceConcept.com op het gebied van augmented en mixed reality (zie link).

SPOORIJZER 1600x1406

De vaste kern van Spoorijzer adviseurs bestaat uit: 

Aart Martens (oprichter)

Het idee van “Versnelde Ervaringsoverdracht” ontstond in 2007. Na een jaar van intensieve samenwerking met VU Amsterdam en RU Groningen op het gebied van het ontwikkelen en uitwerken van methoden voor versnelde ervaringsoverdracht is Spoorijzer opgericht door Aart Martens. Zijn passie binnen Spoorijzer is het ‘blootleggen’ van expertise. Zijn aandacht gaat vooral uit naar welke methoden geschikt zijn in de betreffende context (expert, medewerkers en organisatie) en de uitvoering hiervan.

Aart Martens heeft gewerkt in verschillende landen in Azië (1984-1999). In deze periode heeft hij ervaring opgedaan op het gebied van kennis- en ervaringsoverdracht, projectmanagement en organisatieontwikkeling. Terug in Nederland werd hij initiator en uitvoerder van verschillende succesvolle organisatie-veranderingsprocessen binnen diverse organisaties. Sinds tien jaar staat hij aan het roer van Spoorijzer en heeft hij als bedenker en begeleider een scala aan versnelde ervaringsoverdracht projecten gerealiseerd, onder meer in de maakindustrie.

Aart Martens

Aart Martens

Aart Martens

Aart Martens

Els Boshuizen (expertise ontwikkeling)

Prof. dr. H. P. A. (Els) Boshuizen is hoogleraar onderwijswetenschappen bij de Open Universiteit. Haar aandachtsveld is expertise-ontwikkeling in profes-sionele domeinen. Ooit is ze met haar onderzoek begonnen in de geneeskunde, later is dat werk uitgebreid naar diverse andere gebieden, waaronder onderwijs, recht en architectuur. Ze kijkt daarbij naar twee dingen. Ten eerste naar de ontwikkeling van kennis en vaardigheden en de wijze waarop beginners, gevorderden en experts redeneren en problemen oplossen. Ten tweede naar de manier waarop dezelfde beginners, gevorderden en experts meegaan met hun tijd en de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen aangrijpen om te vernieuwen en zich te ontwikkelen. Ze kijkt daarbij ook naar de verschillen

Els Boshuizen

Els Boshuizen

Els Boshuizen

Els Boshuizen

Jan Kissing (techniek en ervaringsoverdracht)

Als jong constructeur is Jan Kissing begonnen bij de ontwerpafdeling van Stork Ketels. Na enkele jaren werd hij gevraagd te komen werken voor de afdeling stookinstallaties. Hier heeft hij verschillende functies bekleed zoals senior combustion engineer, afdelingschef en sales en productmanager. Hij combineert technische kennis en ervaring met gevoel voor commercie. Hij heeft met veel plezier gewerkt voor o.a. elektriciteits-centrales, raffinaderijen en andere grote proces-industrieën, zowel nationaal als internationaal.

Jan Kissing

Jan Kissing

Jan Kissing

Jan Kissing

Averell van den Bos (augmented reality)

Het is zeven jaar geleden dat Averell van den Bos in aanraking kwam met Augmented Reality (AR) technologie. Hij heeft vanaf dat moment verschillende AR-applicaties ontwikkeld in o.a. de automotive industrie en grote onderhouds-bedrijven. Hij is zijn carrière begonnen in de automotive industrie waar hij zich gericht heeft op de digitale transformatie in de after-market. Daarna is hij overgestapt naar een groot internationaal bedrijf, waar hij gewerkt heeft als internationaal product manager. Door zijn reizen over de gehele wereld heeft hij veel ervaring opgedaan over de verschillende kennisniveaus en de uitdagingen die er zijn bij het overdragen en het toegankelijk maken van kennis. Sinds enkele jaren is hij oprichter en eigenaar van de TheServiceConcept.com een bedrijf dat gespecialiseerd is in AR.

Averell van den Bos

Averell van den Bos

Averell van den Bos

Averell van den Bos

Spoorijzer

 Aart Martens 

 T 06 43062690 

 E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer   -   Aart Martens

T 06 43062690    E amartens@spoorijzer.com

Spoorijzer

Aart Martens

T 06 43062690

E amartens@spoorijzer.com

Copyright 2022 Spoorijzer